421 074 VLTAVA 26 B


Rozloha: 2,04 ha
Organizace pověřená hospodařením: ČRS, z.s. MO Český Krumlov

 

Popis revíru
Rybářský revír tvoří nádrže:
Velký Hornobranský rybník v k. ú. Český Krumlov 1,08 ha
(GPS 48°48'32.660"N, 14°19'31.311"E)
Sebevrah I, Český Krumlov 0,96 ha
(GPS 48°48'1.512"N, 14°20'31.521"E)

 

Na obou nádržích je zákaz vnadění a lovu s krmítkem, na nádrži Sebevrah I je zákaz čeřínkování.
Na nádrži Velký Hornobranský je stanovena horní míra u kapra obecného 70 cm.
Každý ulovený kapr delší než 70 cm (včetně) se musí bez prodlení a s maximální šetrností vrátit zpět do rybářského revíru. Kapra nad 70 cm (včetně) je osoba provádějící lov povinna zapsat do oddílu II. povolenky k lovu ryb (Evidence docházky a úlovků) s uvedením data lovu (datum se zakroužkuje), čísla revíru, délky a hmotnosti (hmotnost lze stanovit odhadem). Tato ryba se nezapočítává do sumáře úlovků a docházek.