ČLENSKÉ PLATBY 2022

(schváleno usnesením z konference MO ČRS Č. Krumlov 21.3.2019 )


STÁVAJÍCÍ ČLEN
  ZNÁMKA BRIGÁDA
DĚTI            - (do 15 let) roč. 2006 a výše 100 Kč 0 Kč
MLÁDEŽ      - (16 až 18 let) roč. 05, 04, 03, 200 Kč 350 Kč *
DOSPĚLÍ      - (18 až 65 let) 500 Kč 700 Kč **
DŮCHODCI  - (od prvního roku po dovršení  65 let) roč. l955 a méně 500 Kč 0 Kč

       

    částečně invalidní důchodci (ČID)                                         brigáda  350 Kč

    TP, ZTP a invalidní důchodci (ID)                                          brigáda     0 Kč

    možná platba v naturáliích - obilí mimo oves                      *) 100 kg, **) 200 kg

   

Pro brigádu za rok 2021 platí brigádnické průkazy z roku 2018, 19, 20 a 21.

Žadatelé o krátkodobé povolenky platí brigádu v poloviční výši.

Stane-li se novým členem rybář starší 65 let má povinnost zaplatit nebo odpracovat brigádu pouze v roce, kdy se stal členem ČRS. 

 

NOVÝ ČLEN   - jednorázový vstupní poplatek:

  POPLATEK MAN. POPLATEK CELKEM
DĚTI 30 Kč 10 Kč 40 Kč
MLÁDEŽ 250 Kč 50 Kč 300 Kč
DOSPĚLÍ 500 Kč 50 Kč 550 Kč

 

Příspěvek na zarybnění za pozdní platbu členského příspěvku, tj. od  1.  května

  PŘÍSPĚVEK ZNÁMKA CELKEM
DĚTI 100 Kč 100 Kč 200 Kč
MLÁDEŽ 100 Kč 200 Kč 300 Kč
DOSPĚLÍ 200 Kč 500 Kč 700 Kč

 

Pozdě vrácená povolenka (po 15. lednu)  pro všechny kategorie      100 Kč

Za vydání nového členského průkazu je účtován poplatek                 10 Kč

 

 

Ceník povolenek pro rok 2021

Územní pro členy

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ
roční dospělí 1600 Kč 1600 Kč
roční mládež 16-18 let 800 Kč 800 Kč
roční dětí do 15 let a ZTP/P** 400 Kč 400 Kč
10-denní dospělí a mládež 16-18 let 700 Kč 700 Kč
3-denní dospělí a mládež 16-18 let 500 Kč 500 Kč
10-denní děti do 15 let 100 Kč 100 Kč

 

Celosvazové pro členy

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ
roční dospělí 2550 Kč 2600 Kč
roční mládež 16 - 18 let, ZTP             1400 Kč 1500 Kč
roční děti do 15 let 650 Kč 700 Kč
Superpovolenka ČRS+MRS 3600 Kč 3700 Kč

Povolenky pro nečleny ČRS, nečleny MRS a cizince (neplatí na ÚN Orlík)                                                     

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ
DOSPĚLÍ DO 15 LET DOSPĚLÍ DO 15 LET
1-denní 500 Kč 250 Kč 500 Kč 250 Kč
3-denní 1000 Kč 500 Kč 1000 Kč 500 Kč
10-denní 2000 Kč 1000 Kč 2000 Kč 1000 Kč
         
půlroční tz. do 1. 7. 3800 Kč 1900 Kč - -
roční 6000 Kč 3000 Kč 6000 Kč 3000 Kč

 

Povolenky pro nečleny celosvazové  - roční

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ
DOSPĚLÍ DO 15 LET DOSPĚLÍ DO 15 LET
roční                         8000 Kč  4000 Kč 9000 Kč 4000 Kč
 

U p o z o r n ě n í

Při zakoupení celosvazové povolenky pro členy (2500 Kč) není vlastník omezen ulovením maximalního počtu 50 ks ušlechtilých ryb.