ČLENSKÉ PLATBY 2024

(schváleno usnesením z konference MO ČRS Č. Krumlov 21.3.2019 )


STÁVAJÍCÍ ČLEN
  ZNÁMKA BRIGÁDA
DĚTI            - (do 15 let) roč. 2008 a výše 150 Kč 0 Kč
MLÁDEŽ      - (16 až 18 let) roč. 07, 06, 07, 300 Kč 350 Kč *
DOSPĚLÍ      - (18 až 65 let) 700 Kč 700 Kč **
DŮCHODCI  - (od prvního roku po dovršení  65 let) roč. l957 a méně 700 Kč 0 Kč

       

    částečně invalidní důchodci (ČID)                                         brigáda  350 Kč

    TP, ZTP a invalidní důchodci (ID)                                          brigáda     0 Kč

    možná platba v naturáliích - obilí mimo oves                      *) 100 kg, **) 200 kg

   

Pro brigádu za rok 2024 platí brigádnické průkazy z roku 2022, 23 a 24.

Žadatelé o krátkodobé povolenky platí brigádu v poloviční výši.

Stane-li se novým členem rybář starší 65 let má povinnost zaplatit nebo odpracovat brigádu pouze v roce, kdy se stal členem ČRS. 

 

NOVÝ ČLEN   - jednorázový vstupní poplatek:

  POPLATEK MAN. POPLATEK CELKEM
DĚTI 30 Kč 10 Kč 40 Kč
MLÁDEŽ 250 Kč 50 Kč 300 Kč
DOSPĚLÍ 500 Kč 50 Kč 550 Kč

 

Příspěvek na zarybnění za pozdní platbu členského příspěvku, tj. od  1.  května

  PŘÍSPĚVEK ZNÁMKA CELKEM
DĚTI 30 Kč 150 Kč 180 Kč
MLÁDEŽ 100 Kč 300 Kč 400 Kč
DOSPĚLÍ 200 Kč 700 Kč 900 Kč

 

Pozdě vrácená povolenka (po 15. lednu)  pro všechny kategorie      100 Kč

Za vydání nového členského průkazu je účtován poplatek                 10 Kč

 

 

Ceník povolenek pro rok 2024

Územní pro členy

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ
roční dospělí 2200 Kč 2200 Kč
roční mládež 16-18 let 1100 Kč 1100 Kč
roční dětí do 15 let a ZTP/P** 600 Kč 600 Kč
10-denní dospělí  1100 Kč 1100 Kč
3-denní dospělí 800 Kč 800 Kč
10-denní mládež 16-18 let 800 Kč 800 Kč
10-denní děti do 15 let 200 Kč 200 Kč

 

Celosvazové pro členy

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ
roční dospělí 3150 Kč 3350 Kč
roční mládež 16 - 18 let, ZTP             1500 Kč 1550 Kč
roční děti do 15 let 850 Kč 900 Kč
Superpovolenka ČRS+MRS 4500 Kč 4750 Kč

Povolenky pro nečleny ČRS, nečleny MRS a cizince (neplatí na ÚN Orlík)                                                     

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ
DOSPĚLÍ DO 15 LET DOSPĚLÍ DO 15 LET
1-denní 1200 Kč - 1200 Kč -
3-denní 2000 Kč 1000 Kč 2000 Kč 1000 Kč
10-denní 3000 Kč 1500 Kč 3000 Kč 1500 Kč
roční 7000 Kč - 7000 Kč -