ČLENSKÉ PLATBY 2019

(schváleno usnesením  z konference MO ČRS Č. Krumlov  17. března 2012 a 21.3.2015)


STÁVAJÍCÍ ČLEN
  ZNÁMKA BRIGÁDA
DĚTI            - (do 15 let) roč. 2004 a výše 100 Kč 0 Kč
MLÁDEŽ      - (16 až 18 let) roč. 03, 02, 01, 200 Kč 350 Kč *
DOSPĚLÍ      - (18 až 65 let) 500 Kč 700 Kč **
DŮCHODCI  - (od prvního roku po dovršení  65 let) roč. l953 a méně 500 Kč 0 Kč

       

    částečně invalidní důchodci (ČID)                                         brigáda  350 Kč

    TP, ZTP a invalidní důchodci (ID)                                          brigáda     0 Kč

    možná platba v naturáliích - obilí mimo oves                      *) 100 kg, **) 200 kg

   

Pro brigádu za rok 2019 platí brigádnické průkazy z roku 2016, 17, 18 a 19.

Žadatelé o krátkodobé povolenky platí brigádu v poloviční výši.

Stane-li se důchodce členem rybářského svazu, má 5 let pracovní povinnost nebo platí 700 Kč za neodpracovanou brigádu. To platí též 4 až 1 rok před dovršením 65 let.

 

NOVÝ ČLEN   - jednorázový vstupní poplatek:

  POPLATEK MAN. POPLATEK CELKEM
DĚTI 30 Kč 10 Kč 40 Kč
MLÁDEŽ 250 Kč 50 Kč 300 Kč
DOSPĚLÍ 500 Kč 50 Kč 550 Kč

 

Příspěvek na zarybnění za pozdní platbu členského příspěvku, tj. od  1.  května

  PŘÍSPĚVEK ZNÁMKA CELKEM
DĚTI 100 Kč 100 Kč 200 Kč
MLÁDEŽ 100 Kč 200 Kč 300 Kč
DOSPĚLÍ 200 Kč 500 Kč 700 Kč

 

Pozdě vrácená povolenka (po 15. lednu)  pro všechny kategorie      100 Kč

Za vydání nového členského průkazu je účtován poplatek                 10 Kč

 

 

Ceník povolenek pro rok 2019

Územní pro členy

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ
roční dospělí 1500 Kč 1600 Kč
roční mládež 16-18 let 750 Kč 850 Kč
roční dětí do 15 let a ZTP/P** 400 Kč 400 Kč
17-denní dospělí a mládež 16-18 let 700 Kč 800 Kč
10-denní dospělí a mládež 16-18 let 500 Kč 600 Kč
3-denní dospělí a mládež 16-18 let 300 Kč 400 Kč
10-denní děti do 15 let 100 Kč 100 Kč

 

Celosvazové pro členy

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ
roční dospělí 2200 Kč 2300 Kč
roční mládež 16 - 18 let, ZTP             1400 Kč 1500 Kč
roční děti do 15 let 700 Kč 800 Kč
Superpovolenka ČRS+MRS 3250 Kč 3400 Kč

Povolenky pro nečleny ČRS, nečleny MRS a cizince (neplatí na ÚN Orlík)                                                     

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ
DOSPĚLÍ DO 15 LET DOSPĚLÍ DO 15 LET
1-denní 400 Kč 200 Kč 400 Kč 200 Kč
3-denní 800 Kč 400 Kč 800 Kč 400 Kč
10-denní 1500 Kč 750 Kč 1700 Kč 850 Kč
17-denní 2300 Kč 1150 Kč 2500 Kč 1250 Kč
půlroční tz. do 1. 7. 3500 Kč 1750 Kč - -
roční 5600 Kč 2800 Kč 5600 Kč 2800 Kč

 

Povolenky pro nečleny celosvazové  - roční

  MIMOPSTRUHOVÉ PSTRUHOVÉ
DOSPĚLÍ DO 15 LET DOSPĚLÍ DO 15 LET
roční                         8000 Kč  4000 Kč 9000 Kč 4000 Kč
 

U p o z o r n ě n í

Při zakoupení celosvazové povolenky pro členy (2100 Kč) není vlastník omezen ulovením maximalního počtu 50 ks ušlechtilých ryb.