Mládež

Pod záštitou ČRS, z.s. MO Český Krumlov momentálně funguje 6 rybářských kroužků.

1.   Rybářský kroužek ve Větřní navštěvuje  12 dětí  pod vedením p. Soukupa, tel. 724 792 917

2.   Rybářský kroužek ve Větřní navštěvuje  19 dětí  pod vedením p. Hladíka,   tel. 606 072 864

3.   Rybářský kroužek na Plešivci v Č.Krumlově navštěvuje 12 dětí pod vedením p. Míky 

      tel. 737 421 256

4.   Rybářský kroužek ve Chvalšinách navštěvuje 17 dětí pod vedením pí. Slovákové 

      tel. 775 275 580

5.   Rybářský kroužek  při DDM v Č. Krumlově navštěvuje 13 dětí pod vedením p. Duška

      tel. 702 212 973

6.   Rybářský kroužek  v Kájově navštěvuje 16 dětí pod vedením p. Postla tel. 607 847 021

 

Celkově tedy navštěvuje ryb. kroužky 89 dětí, z tohoto počtu je 45 nováčků.

      Prioritou vedoucích ryb. kroužků je vybudování vztahu dětí k přírodě. Děti se učí nejen rozeznávat naše druhy ryb, vodních živočichů nebo rostlin, ale zároveň si osvojují různé rybolovné techniky a hlavně pravidla, která by měl znát a dodržovat každý rybář.  Jako   budoucí vyznavači Petrova cechu se tak připravují na závěrečné zkoušky a následné získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Získané znalostí a dovednosti jim umožňují účast v soutěži Zlatá udice, popřípadě účast i ve vyšších soutěžích.

      Cenné je volnočasové zaměření dětí a  jejich  aktivita na čerstvém vzduchu pod dohledem zkušených a obětavých vedoucích.

 

Soutěž Zlatá udice a úspěchy závodníků ryb. kroužků?

            Pravidelně se účastníme závodů v rybolovné technice a hlavně soutěže Zlatá udice. Místní kolo, které proběhlo v květnu (2015), vyhrálo již po sedmé za sebou družstvo RK Větřní. Druhou příčku obsadili závodníci rovněž z  RK Větřní, bronz pak získalo družstvo RK Chvalšiny. Šestice závodníků poté náš okres reprezentovala v územním kole Zlatá udice ve Smetanově Lhotě, kde družstvo Českokrumlovska skončilo na pátém místě.

Rok 2016 a dění v RK?

            V jarních měsících nás čeká spolu s členy rybářské stráže  úklid břehu  malého Lipna, dále místní kolo Zlaté udice (termín v květnu není zatím stanoven), které se bude konat pod vedením paní Slovákové ve Chvalšinách a územní kolo ve Smetanově Lhotě. Na přelomu května a začátku června proběhne soustředění na rybářské chatě v Černé v Pošumaví..

                                                           František Soukup –  člen VMO a vedoucí vedoucích  RK

 

             Díky grantům od měst, obcí, kde kroužky pracují a podpoře  ČRS, z.s. MO Český Krumlov se daří materiálně zabezpečit chod všech kroužků. Všem patří poděkování.