Rybářská stráž

Při Českém rybářském svazu, z.s. MO Český Krumlov pracovalo v roce 2015 26 členů

rybářské stráže.

Členové rybářské stráže kontrolovali v minulém roce 2464 rybářů, u kterých zjistili

137 přestupků malých a 19 hrubých. Hrubé přestupky pak řešila Policie České republiky,

nebo místní organizace ČRS, u které jsou tito rybáři organizováni. Nejvíce kontrol bylo

provedeno na rybářském revíru Vltava 30-32 údolní nádrži Lipno, zde se rybáři dopustili 101

přestupků. Dále jsme prováděli kontroly na revírech Vltava 26, 26B a 27, Chvalšinský,

Kájovský potok a rybochovných zařízeních.

 

Nejvíce se setkáváme s prohřešky, že rybáři nezapisují před začátkem lovu datum a číslo

revíru, neproškrtávají kolonku po ukončení lovu, hrubé zacházení s ulovenou rybou,

ponechání si více ušlechtilých ryb, lov na více prutů a nepřítomnost u prutů.

 

Vedoucí rybářské stráže Josef Prűher