Srub v Kladenském Rovném a zvelebování jeho okolí

07.11.2021 17:44

Když pan Postl obdržel od Rybářského svazu klíče od srubu u rybníka v Kladenském Rovném s tím, že je dán k dispozici rybářským kroužků, byli jsme všichni velmi nadšeni. Radost nám trochu nejdříve trochu kazila covidová opatření a zákazy shromažďování – těšili jsme se, jak srub i jeho okolí zvelebíme. 

První brigáda proběhla v lednu 2021 – byly pokáceny staré a suché stromy a vysekaný břeh rybníka, celý zarostlý křovím. Této brigády se zúčastnili nadšenci z Kladenského Rovného, ruku k dílu přiložili i někteří zaměstnanci VLS a my, kteří jsme spojeni s rybářským kroužkem v Kájově. Při další brigádě na jaře 2021 jsme postupně vygruntovali a uspořádali vnitřek srubu. Dalším krokem byla výroba nového mola a úprava okolí ohniště – tady přiložili ruku k dílu opět kladenští. 

V září 2021 tady svou činnost zahájil sobotním pobytem s pečením buřtíků rybářský kroužek Kájov. Toto místo učarovalo i rodičům, kteří sem své děti přivezli. Ti také nabídli svou pomoc, hned zařídili odvoz starých věcí ze srubu do sběrného dvora v Kájově. Během týdne jeden z tatínků vysekal okolí srubu, rybníka i hráz. Další sobotu proběhla brigáda na odstranění posekaných stromků a trávy. Při ní také další z tatínků přivezl a naistaloval kamna do srubu – ty jsou darem pro malé rybáře… 

Po všech těchto úpravách jsme se v sobotu s našimi malými rybáři, jejich rodiči a sourozenci sešli na výlovu rybníka. Nadšení dětí nebralo konce, uklizené zázemí srubu i prostor kolem ohniště se hodily. Pan Postl ukazoval dětem živé ryby, viděli jsme i raka. Nakonec si všichni opékali buřtíky, pochutnali si na buchtách, které upekly maminky a rodiče opět nabízeli svou pomoc. 

Jako nejdůležitější bychom teď viděli vytahání kořenů po křovinách na břehu a úpravu břehu tak, aby mohly děti chytat ryby a měly dostatek místa. Tady bychom si dovolili požádat o pomoc rybářský svaz – nikdo z nás totiž nedisponuje potřebnou technikou. Souběžně s těmito úpravami je plánované vymalování srubu a dovybavení nábytkem tak, aby mohl sloužit dětem při pobytu i teoretické výuce.
 

Auor článku: Lenka Augustinová